Danh mục tin tức

BANIPHAR TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Sáng ngày 27/06/2020, Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tham dự đại hội gồm có các cổ đông trong công ty và người đại diện được ủy quyền tham dự.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng, nỗ lực  vươn lên của cán bộ CNV - người lao động đã vượt qua khó khăn, duy trì được sự ổn định của doanh nghiệp, từng bước xây dựng được nền tẳng cho sự phát triển bền vững sau này.

Hoạt động đấu thầu thuốc năm 2019 rất khó khăn do cơ chế thầu thay đổi, tính chất cạnh tranh khốc liệt cfng những vấn đề phức tạp, tiêu cực trong mọi ngóc ngách của hoạt động thầu dẫn tới doanh thu bị sụt giảm mạnhm tỉ lệ lợi nhuận xuống rất thấp so với những năm trước đây. Tuy nhiên, Công ty đã mở rộng được hoạt động đấu thầu các sản phẩm bào chế từ dược liệu tới nhiều tỉnh trong toàn quốc, doanh thu gấp 2 lần so với năm 2018.

Bên cạnh đó công ty cũng đã xây dựng được mạng lưới phân phối thuốc ổn định trong đó có khu vực Bắc Ninh - Bắc Giang.

Hoạt động nhập khẩu tiếp tục được gia tăng, ngoài việc nhập khẩu mỹ phẩm, TPBVSK từ các đối tác lớn của Châu Âu, công ty đã triển khai nhập khẩu trực tiếp dược liệu từ Trung Quốc để tiêu thụ và phục vụ cho việc bào chế các vị thuốc cổ truyền để tham gia đấu thầu cho các cơ sở y tế công lập.

Năm 2019, sau khi cải tổ bộ máy lãnh đạo và kiện toàn hoạt động của các phòng chức năng, hoạt động của nhà máy bước đầu đi vào ổn định, chất lượng sản phẩm ngày được nâng cao, năng suốt cũng từng bước cải thiện vì vậy các sản phẩm sản xuất được khách hàng đánh giá cao. Nhờ cải tiến công nghệ, năm 2019 công bắt đầu triển khai sản xuất ổn định nước uống Collagen-Curcumin để cung cấp theo đơn đặt hàng độc quyền cho các đối tác nước ngoài, đặc biệt cũng trong năm 2019 công ty đánh dấu một bước ngoặt lớn trong hoạt động sản xuất đó là xuất khẩu thành công hoạt chất Curcumin sang thị trường Nhật Bản.

Tổng doanh thu của năm đã đạt 391,257,680,520 tỷ đồng của kế hoạch năm 2019, lợi nhuận trước thuế là  2,303,943,524 tỷ đồng.

Ngoài ra các chỉ tiêu và các nghĩa vụ khác công ty luôn thực hiện đầy đủ, đảm bảo được việc làm cho người lao động, thu nhập ổn định và từng bước được nâng cao.

Chiến lược phát triển năm 2020

Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo của ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổng đông...với sự đồng thuận cao.

Theo đó ĐHCĐ Baniphar đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 trên tương quan đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19: Chỉ tiêu doanh thu năm 2020 là 369,830,000,000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 4,500,000,000 tỷ đồng...

Năm 2020, Baniphar xác định kế hoạch hoạt động kinh doanh với các mục tiêu chính: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh các hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, xây dựng chiến lược sản phẩm phù hợp với thế mạnh hiện có, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu và mở rộng hợp tác quốc tế...

Đại hội đồng Cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020  giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban điều hành phấn đấu thực hiện.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu đề bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, thành viên HĐQT bao gồm: Ông Nguyễn Quang Bang, Ông Nguyễn Hoàng Trìu, Ông Đặng Đình Khoa. Thành viên ban kiểm soát bao gồm: Ông Nguyễn Xuân Vinh, Bà Ngô Thị Hiên, Ông Mai Phi Diện.

Với các bước đi vững chắc, được cân nhắc cẩn trọng và phù hợp với từng giai đoạn, Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều bước chuyển đột phá trong lĩnh vực sản xuất- kinh doanh , đạt trì tốc độ tăng trưởng và phát triển toàn diện trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội: 

TAGS :