Danh mục tin tức

CHƯƠNG TRÌNH “HÀNH TRÌNH NHÂN ÁI VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG NĂM 2013”

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH  THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “HÀNH TRÌNH NHÂN ÁI VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

NĂM 2013”

          Nội dung: Khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chất độc màu da cam.

          Thời gian: Bắt đầu từ  7h30, ngày 19/5/2013.

           Địa điểm: Trường THCS xã Đình Tổ - Huyện Thuận Thành.

TAGS :