Baniphar tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2024

Loading

Ngày 22 tháng 06 năm 2024, Công ty cổ phần Baniphar đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại thành phố Bắc Ninh.

Đại hội đã diễn ra trong không khí tích cực và xây dựng, với sự tham dự của hơn 90% tổng số cổ đông của công ty. Các cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung chính như:

  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
  • Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
  • Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
  • Kế hoạch đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh cho năm 2024

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện sự ủng hộ và niềm tin mạnh mẽ của cổ đông đối với định hướng và chiến lược phát triển bền vững của Baniphar. Ban lãnh đạo công ty cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Bài viết liên quan

Dược Sĩ Hưng

Chuyên gia tư vấn bệnh lý Baniphar

Đăng ký tư vấn miễn phí

Vui lòng để lại thông tin bên dưới, Dược Sĩ Hưng của Baniphar sẽ tư vấn bệnh lý cùng bạn !