Oxy già

Brand:

1.600

Lượt mua: 2

Dung dịch oxy già sử dụng để sát trùng, làm sạch vết thương